Valpar födda 2017

 

Valpkull Tatrass 2017-04-17  
D:hundTass70215_143606 DSC_1010 - PSD - kopia
Råhultets McPherson "Tass" S11040/2007 Rantafejs Tatra Av Fisto "Tatra" SE36608/2013

 

•••••••••••••••••••••••••••••  ♥  ••••••••••••••••••••••••••••